Vårt uppdrag

Karlskoga är en växande kommun belägen i Östra Värmland med utsikt över sjön Möckeln. Här finns en unik historisk miljö med Alfred Nobel som föregångare till dagens ledande företag inom högteknologisk tillverkningsindustri. Kommunen har cirka 30 500 invånare och erbjuder högt tekniskt kunnande, ett spännande näringsliv, bra samverkan, ett växande utbud av bostäder och ett fantastiskt kultur- och föreningsliv. Helt enkelt en plats som Du vill verka och bo i.

Karlskoga Näringsliv och Turism AB är ett helägt kommunalt bolag. Bolaget ska leda, driva och utveckling inom turism- och besöksnäring och näringsliv i Karlskoga. Bolaget ska bidra till att öka kommunens attraktionskraft, särskilt när det gäller livsmiljö, bostadsort, platsen för arbete och rekreation. Särskilt fokus ska läggas på evenemang, etablering och samverkan mellan våra olika nätverk med näringslivet, både nationellt, regionalt samt lokalt.

Vad gör vi egentligen?

”Det bubblar i Karlskoga”, vi bidrar genom att skapa aktivitet och attraktivitet. Är du nyfiken att veta mer om det vi gör? Klicka för att läsa mer…

För att stärka bilden av Karlskoga som en attraktiv stad producerar och arrangerar Karlskoga Näringsliv & Turism en rad viktiga evenemang/arrangemang och som ägs av kommunen.
Karlskoga Motorsportvecka är i full gång med planeringen 2019 (vecka 24) och Karlskogafesten, den 13 juni 2019.