Vår styrelse

Styrelsen för bolaget består av ledamot från politiken:

  • Anneli Bramvehl, ordf (M)