Tillstånd & Markupplåtelse

Karlskoga kommun kan ge tillåtelse att använda mark utomhus till annat än vad den är avsedd för. Det kallas markupplåtelse och innebär att du får hyra marken tillfälligt för en mängd olika ändamål. För att tillfälligt få hyra en offentlig plats krävs ett tillstånd av polisen som sedan lämnar ansökan vidare till Karlskoga kommun som godkänner eller avslår ansökan.
För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Gör din ansökan i god tid.

Här kan du söka tillstånd hos polisen för att använda offentlig plats.

Om din användning påverkar trafiken eller framkomligheten måste du även ansöka om en Trafikanordningsplan hos kommunen. Det innefattar både gator, trottoarer och gång- och cykelvägar.
På Karlskoga kommuns hemsida finns samlad information vad gäller tillstånd och regler.