Skola/Näringsliv

Samverkan mellan skola och näringslivet är viktigt ur många aspekter. Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer. För eleverna är kontakten med det lokala näringslivet viktigt för att förstå hur arbetslivet fungerar. De får insikter om vilka förväntningar som ställs när man gått ut skolan, och kontakterna med arbetslivet är en värdefull del i elevernas yrkesvägledning.

Kunskapen om lokala företag, vilka yrkesroller  hjälper eleven att se kopplingen mellan det de läser i skolan och olika yrken. Samverkan med näringslivet stärker inte bara elevernas lust och motivation. De får också en ökad förståelse för hur de kan få användning för det de lär sig i skolan och minst lika viktigt: vilka andra förmågor än ämneskunskaper som är viktiga i arbetslivet.

När skolan samverkar med näringslivet börjar eleverna tänka mer på sin framtid.

För företagen är denna samverkan också viktig. Det kan handla om att både säkra framtida kompetensförsörjning, men även säkra upp en generationsväxling på företaget och att höja statusen och intresset för branschen. Samverkan höjer också kvaliteten i skolan. När skolan ser behoven hos företagen ökar insikten om vad utbildningen behöver leverera.

Samverkan mellan skola och näringslivet är en win-win för alla parter. Karlskoga Näringsliv & Turism jobbar tillsammans med Skolförvaltningen för att öka kunskapen om arbetsmarknaden med ett lokalt perspektiv, samt stöttar i arbetet med att få till prao-platser och stimulera entreprenörskap genom bland annat sommarlovsföretagande och Ung Företagsamhet i skolan.