Prao platser

Karlskoga behöver fler företag som erbjuder PRAO-platser 

PRAO, Praktisk arbetslivsorientering, innebär för många elever den första kontakten med arbetslivet.

Under vårterminen 2019 ska eleverna i grundskolans årskurs 8 genomföra en praktisk arbetslivsorientering på ett företag eller i någon kommunal verksamhet. Vi behöver ditt stöd! Genom att ta emot elever under en veckas praktik har du möjlighet att presentera din arbetsplats för morgondagens medarbetare. Det råder stor obalans mellan vilka lediga jobb som finns jämfört med den utbildning och kunskap de arbetssökande har. Därför måste vi tillsammans hitta vägar som underlättar kontakten mellan företagen och de framtida anställda. Prao är också viktigt för att det uppmuntrar entreprenörskapet hos våra unga, något som kan resultera i ett ökat nyföretagande.

Det finns flera fördelar med att erbjuda PRAO:

  • Ni får möjlighet att höja statusen och intresset för er bransch.
  • Ni får möjlighet att träffa potentiella framtida medarbetare.
  • Ni gör en god gärning genom att erbjuda eleverna praktisk erfarenhet av arbetslivet, underlättat studie- och yrkesval samt ger eleverna en ökad självkännedom.

Ca 350 elever i Karlskoga kommuns grundskolor har möjlighet att göra PRAO under en vecka i årskurs åtta. Under vårterminen 2019 är det veckorna 10, 15 och 19 som gäller. PRAO genomförs i privata företag, föreningar och kommunala verksamheter.

Aldrig tidigare har så många elever valt ett program på gymnasiet som sällan leder till jobb – nu behöver vi din hjälp för att ge eleverna bättre kännedom om arbetsmarknaden.  Samtidigt väcker vi deras nyfikenhet över vilka jobb som finns.

Skulle du ha möjlighet att ta emot någon eller några av dessa praoelever i din verksamhet anmäl ditt intresse via www.karlskoga.se/prao.