Nätverk & Organisation

Karlskoga Näringsliv och Turism arbetar för att skapa bättre förutsättningar för människor som startar och driver företag!
Här hittar du organisationer som arbetar med olika tjänster när det gäller entreprenörskap, stöd och affärsutveckling.

Alfred Nobel Science Park

Alfred Nobel Science Park arbetar tillsammans med forskning och företag för att generera innovativa idéer som kan leda till nya produkter, tjänster och/eller metoder. Vi skapar förutsättningar för framgångsrika samarbeten mellan företag, forskare och samhällets aktörer. KSP bidrar också till tillväxten av den unika kompetens som finns i Örebroregionen inom våra fokusområden Robotik och Tillverkningstekniskt Centrum (TTC).

Besök Alfred Nobel Science Parks hemsida

Möckelnföretagen

Företagarföreningen MöckelnFöretagens målsättning är att främja utvecklingen av näringslivet och därigenom bidra till att skapa tillväxt via samverkan mellan över 300 medlemsföretag, regionens olika aktörer och nätverk i östra Värmland.

Besök Möckelnföretagens hemsida

NyföretagarCentrum Möckelnregionen

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag.

Besök Nyföretagarcentrums hemsida 

Marknadsplats Karlskoga

Marknadsplats Karlskoga jobbar i samverkan med kommun, handel, fastighetsägare och övrigt näringsliv för att främja Karlskogas handel och utveckla Karlskogas stadskärna till en attraktiv mötesplats för handel, upplevelser och tjänster.

Besök Marknadsplats hemsida

Örebro universitet

Många gynnas av en god samverkan med Örebro universitet. Det bidrar till att skapa såväl samhällsnytta som tillväxt.

Besök Örebro universitets hemsida

Inkubera

På uppdrag av regionens näringsliv och offentlig sektor har Inkubera fått den spännande uppgiften att ge ett samordnat stöd till utvecklingen av nya företag, med fokus på innovativ teknik och kunskap och med tydlig tillväxtpotential.

Besök Inkuberas hemsida

ALMI Företagspartner

Almis verksamhet omfattar lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag.

Besök ALMI’s hemsida

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Networks viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företag och öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen. Bakom nätverket i Sverige står 15 nationella och regionala näringslivsorganisationer, däribland ALMI Företagspartner, forskningsinstitut med flera.

Besök Enterprise Europe Networks hemsida

Verksamt

På webbplatsen Verksamt samlar myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information, verktyg och e-tjänster som du som företagare eller blivande företagare har nytta av. Du kan få hjälp och tips om att starta, driva och utveckla ditt företagande.

Besök Verksamts hemsida

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är vår viktigaste uppgift. Arbetsförmedlingen finns där behoven finns, i hela landet. Alla Arbetsförmedlingens tjänster är avgiftsfria.

Besök Arbetsförmedlingens hemsida

Coompanion

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Coompanion erbjuder personlig rådgivning – även online. Coompanion breddar entreprenörskapet och ger er som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande.

Besök Coompanions hemsida

Drivhuset

Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö skapar Drivhuset framtidens företag och fler entreprenöriella individer.

Besök Drivhusets hemsida

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Besök Ung Företagsamhets hemsidan

Region Örebro län

På Region Örebro län kan du ansöka om företagsstöd.  Dessa stöd ska hjälpa länets företag för att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Som en del av insatserna för regional tillväxt kan Regionen ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring och innovationsutveckling.

Besök Region Örebro läns hemsida

Region Örebro län ger stöd till anställda som har idéer som kan förenkla tillvaron, lösa problem eller spara tid, från idé till färdig produkt eller tjänst.

BRO – Business Region Örebro

Örebro Business Region är ett samarbete mellan kommuner i Örebro län samt angränsande kommuner, som syftar till att utveckla och effektivisera kommunernas service mot företag.

Besök BRO´s hemsida

Länsstyrelsen Örebro län

Länsstyrelsen stimulerar regionens företag och föreningar på flera sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen.

Besök Länstyrelsen Örebro´s hemsida

Företagsguiden

På Företagsguiden hittar du nyttig information om lagar och regler, smarta tjänster och praktiska tips.

Besök Företagsguidens hemsida

IUC Värmland

IUC hjälper till att utveckla nya affärsmöjligheter, processer och teknik inom den  industriella sektorn. Deras huvudsakliga uppgift är att identifiera, initiera och driva utvecklingsprojekt.

Besök IUC Värmlands hemsida

Business Sweden

Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Med kontor i 57 länder och i varje region i Sverige, stärker Business Sweden vårt land som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. En viktig del av Business Swedens uppdrag är att förenkla för svenska små och medelstora företag att nå ut med sina produkter och tjänster så att de kan växa internationellt. Stödet sker bland annat genom rådgivning, kompetensutveckling, events och riktade satsningar.

Besök Buisiness Swedens hemsida

VINNOVA

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Uppgiften är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

Besök Vinnovas hemsida