Finansiering

Det finns flera sätt att söka finansiering till sin verksamhet genom olika organisationer och myndigheter. Här hittar du några av de utlysningar, bidrag och finansieringsmöjligheter som finns.

Starta Eget bidrag – ARBETSFÖRMEDLINGEN

Om du är arbetssökande och ska starta nytt företag så finns möjligheten att få stöd från Arbetsförmedlingen, så kallat ”stöd till start av näringsverksamhet”. Det är det som ofta kallas för starta eget-bidrag. Stödet innebär att du får bidrag en tid när ditt företag är nystartat som hjälper dig att försörja dig. Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du kan få bidraget. Lämna in din affärsidé och affärsplan till Arbetsförmedlingen som bedömer dina förutsättningar för att driva eget företag. Man vill se att företaget bör kunna bli tillräckligt lönsamt och en tillräckligt långsiktig lösning för din försörjning. Ibland finns möjlighet för dig som blivande företagare att via Arbetsförmedlingen prova på den bransch du vill driva eget inom genom en praktikperiod, eller gå en utbildning inom företagande och de regler som finns. Boka en rådgivning på NyföretagarCentrum innan du lämnar in din affärsidé och budget till Arbetsförmedlingen.

Läs mer i Arbetsförmedlingens broschyr om starta-eget här. 

Solo-Mikro – ALMI

Almi Företagspartner Mälardalen driver tillsammans med samverkanspartners i Örebro och Västmanlands län projektet Solo-Mikro för länens Solo-Mikroföretagare.

Projektet erbjuder kompetensutvecklingsinsatser med fokus på affärsutveckling och hållbar tillväxt för cirka 500 utvecklingsinriktade solo- och mikroföretag i Västmanlands län och Örebro län under 2016-2018. Projektet, som finansieras av den europeiska socialfonden, genomförs i samverkan med länens kommuner och företagsfrämjande aktörer med Almi Mälardalen som projektägare.

Läs mer om Solo-Mikro på hemsidan.

Lån – ALMI

För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. I många fall behövs det också kapital. På Almi finns kunskap om företagande och olika typer av lån. Oavsett vilken satsning du står inför, kontakta gärna Almi Mälardalen.

Företag i hela landet har möjlighet att söka regionala företagsstöd för exempelvis konsulthjälp eller investeringar från Tillväxtverket eller den aktuella regionen/länsstyrelsen.

Besök ALMI´s hemsida

Forskning- & Innovations finansiering – VINNOVA

På Vinnova kan man se alla erbjudanden och finansiering för olika typer av forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till att stärka Sveriges innovationsförmåga.

Besök Vinnova´s hemsida

Företagsstöd – REGION ÖREBRO LÄN

Varje år får Region Örebro Län pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och tidpunkt, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Region Örebro län kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring och innovationsutveckling. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlare och bensinstationer.

Besök Region Örebro Läns hemsida

Region Örebro läns regionala verksamtsida är portalen in till det samlade offentliga stödet du som företagare i Örebro län kan söka och tillhandahåller även aktuella event som handlar om företagande

Regionalt investeringsstöd – TILLVÄXTVERKET

För dig som ska starta ett nytt företag eller behöver delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader, maskiner, lönekostnader till följd av en investering, utbildning och/eller konsulttjänster. Gäller enbart vissa geografiska områden, främst i norr. Delfinansiering med högst 50 procent. Ansökan sker löpande

För att läsa mer om villkor och hur du ansöker besök tillväxtverkets hemsida

Se alla bidrag som kan hjälpa ditt företag

Behöver ditt företag ha extra pengar? Det finns många olika typer av bidrag att söka för både nya och etablerade företag. Driva Eget presenterar en lista över vad just ditt företag kan söka – och vart du vänder dig för att få pengar till ditt företag.

Besök Driva Eget´s hemsida