Företagslots

Karlskoga Näringsliv och Turism ska tillsammans med våra samarbetspartners och vårt breda nätverk lotsa dig rätt, oavsett företagets storlek och bransch, eller vilken utvecklingsfas ditt företag befinner sig i. Vi hjälper dig bland annat att förmedla kontakt direkt in i kommunen gällande frågor som rör bl.a. lokaler, tomter, miljöfrågor och bygglov.

Vi har flera olika typer av nätverk som vi använder för att lösa era frågeställningar, behov eller önskemål inom en rad områden. Det kan röra sig om lokal- eller tomtbehov, kontakter med lokala finansiärer, miljöfrågor, bygglov eller utbildning bland annat.

Vi samarbetar med många av näringslivets aktörer och har ett gott samarbete med Region Örebro Län, Länsstyrelsen, universitetet och andra aktörer. När en ny verksamhet etableras i Karlskoga, vill vi stödja i allt det praktiska som sker när man är nyinflyttad på orten.