Företagsbesök

Karlskoga växer och det är av största vikt för staden att utvecklingen går i takt med både nya och befintliga företagare.

Karlskoga Näringsliv & Turism genomför kontinuerligt företagsbesök. Vi anordnar även besök tillsammans med kommunens förtroendevalda och tjänstemän för att lära känna olika företag och verksamheter. Företagsbesök ger ett bra underlag i arbetet med att utveckla stadens företagsklimat och stärka tillväxten, men framför allt är det ett ypperligt tillfälle för dig som företagare att få beskriva vilka behov du har när det gäller till exempel kommunalt stöd, kompetensutveckling eller nätverksaktiviteter.

Vi kommer gärna till ditt företag!

Vår målsättning är att besöka 100 företag varje år.

Vi varierar besöken mellan stora och små företag, nya och etablerade, olika branscher osv. Syftet är att lära känna varandra och utbyta information. Karlskoga Näringsliv & Turism gör egna företagsbesök, men vi har också möjlighet att ta med kommunchef, utvecklingschef och ledande politiker vid vissa besök.

Vill du ha besök på ditt företag? Hör gärna av dig till oss så bokar vi in en tid!