Entreprenörskap i skolan

Karlskoga Näringsliv & Turism samverkar aktivt med skolan och näringslivet. Syftet är att ge elever en ökad kunskap om entreprenörskap, företagande och arbetsmarknadskunskap. Vår målsättning med detta arbete är att:

  • säkerställa kunskap om privat och offentlig sektor
  • öka kännedom om olika branscher
  • öka kännedom om yrken, framtidsyrken och bristyrken
  • förbereda elever på bästa sätt inför deras studieval i gymnasiet.
  • förbereda elever inför deras företagsbesök
  • ge kunskap om olika områden för att driva eget företag
  • öka förståelsen hur näringslivet ser ut i Karlskoga
  • skapa en positiv bild av Karlskoga
  • förståelse för att det lönar sig att plugga vidare
  • att elever är vår investering i samhället, jobben och framtiden