Befintliga företag

Det ska vara lätt att driva företag i Karlskoga

Det är det som skapar ett bra näringslivsklimat. I Karlskoga är vi på väg mot rätt håll. Ett bevis på det är Företagarnas undersökning ”Lönsamhet i Sverige” där Karlskogas företagande ligger i topp i Sverige. Företagarnas undersökning visar vad som står längst ner på årsredovisningen, alltså vad företaget får kvar efter alla utgifter.

Även i Svensk näringslivs ranking för 2017 klättrar Karlskoga 5 placeringar för att vi får högre betyg på ett flertal frågor som rankingen baseras på.

Unik spetskompetens i Karlskoga

Karlskoga har en unik industrikompetens, med ett stort antal världsledande exportföretag. Alfred Nobel Science Park går i spetsen och hjälper det bästa från näringslivet att möta det bästa från forskningen. Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Alfred Nobel Science Park ger bättre förutsättningar att ta din blivande produkt, forskning eller framtida tjänst till nästa nivå och är en ovärderlig kontakt mellan näringsliv och universitet, mellan forskning och företag.

Hjälp och lots

Karlskoga Näringsliv och Turism ska lotsa dig rätt oavsett storlek på företag eller bransch och oavsett vilken utvecklingsfas ditt företag befinner sig i. Vi har flera olika typer av nätverk som vi använder för att lösa era frågeställningar och behov. Det kan röra sig om lokal- eller tomtbehov, kontakter med lokala finansiärer, miljöfrågor, bygglov eller utbildning bland annat.

Vi samarbetar med många av näringslivets aktörer och har ett gott samarbete med de aktörer som rör etableringar. När en ny verksamhet etableras i Karlskoga vill vi stödja i allt det praktiska som sker när man är nyinflyttad på orten.

Motorväg för nyetablerade företag

Näringslivsbolaget bjuder vid ett par tillfällen per år in nyetablerade företag i Karlskoga så att de får träffa oss från näringslivsbolaget, kommunens förvaltningar, andra kommunala bolag och företagsorganisationer. Vi vill ge dem en snabbare ”motorväg” i näringslivet. Om det är enkelt för dig att driva ditt företag i Karlskoga, så ökar tillväxten och näringslivsklimatet förbättras. Så tänker vi.