Vår styrelse

Styrelsen för bolaget består av ledamöter från såväl politiken som näringslivet:

  • Anneli Bramvehl, ordf (M)
  • Matz Ericson, v ordf (S)
  • Anna Danielsson (M)
  • Göran Beck (Bofors Hotel)
  • Peter Rendius (Alfred Nobel Science Park)