Skola/Näringsliv

För att säkra svenska företags kompetensförsörjning är det väsentligt att samverkan mellan näringslivet och skolan ökar. Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer. Det är viktigt att de blir inspirerade av näringslivet och de möjligheter som finns i företagande.

Lika viktig är samverkan för företagen. Det kan handla om att säkra generationsväxling på företaget, höja statusen och intresset för branschen, stärka banden till lokalsamhället, skapa lojalitet eller öka försäljningen. Samverkan höjer också kvaliteten i skolan. När skolan ser behoven hos företagen ökar insikten om vad utbildningen behöver leverera.

Karlskoga Näringsliv & Turism jobbar aktivt tillsammans med Skolförvaltningen tillsammans med samtliga rektorer på våra högstadieskolor i Karlskoga för att öka kunskapen om arbetsmarknaden med ett lokalt perspektiv.

Prenumerera

Prenumerera på vårat nyhetsbrev för senaste nyheter, evenemang och information från näringslivet.