Företagsbesök

Karlskoga växer och det är av största vikt för staden att utvecklingen går i takt med både nya och befintliga företagare.

Karlskoga Näringsliv & Turism genomför kontinuerligt företagsbesök. Vi anordnar även besök tillsammans med kommunens förtroendevalda och tjänstemän för att lära känna olika företag och verksamheter. Företagsbesök ger ett bra underlag i arbetet med att utveckla stadens företagsklimat och stärka tillväxten, men framför allt är det ett ypperligt tillfälle för dig som företagare att få beskriva vilka behov du har när det gäller till exempel kommunalt stöd, kompetensutveckling eller nätverksaktiviteter.

Vi kommer gärna till ditt företag!

Vår målsättning är att besöka 100 företag varje år. Vill du att vi ska komma och besöka er? Hör gärna av dig till oss

Prenumerera

Prenumerera på vårat nyhetsbrev för senaste nyheter, evenemang och information från näringslivet.