Entreprenörskap i skolan

Karlskoga Näringsliv & Turism samverkar aktivt mellan skolan och arbetslivet eftersom det är en prioriterad fråga för Karlskoga kommun. Syftet är att elever ska få en ökad kunskap om entreprenörskap, företagande och arbetsmarknadskunskap för att:

  • säkerställa kunskap om privat och offentlig sektor
  • öka kännedom om olika branscher
  • öka kännedom om yrken, framtidsyrken och bristyrken
  • förbereda elever på bästa sätt inför deras studieval i gymnasiet.
  • förbereda elever inför deras företagsbesök
  • ge kunskap om olika områden för att driva eget företag
  • öka förståelsen hur näringslivet ser ut i Karlskoga
  • skapa en positiv bild av Karlskoga
  • förståelse för att det lönar sig att plugga vidare
  • att elever är vår investering i samhället, jobben och framtiden

 

Prenumerera

Prenumerera på vårat nyhetsbrev för senaste nyheter, evenemang och information från näringslivet.