Befintliga företag

Det ska vara lätt att driva företag i Karlskoga

Det är det som skapar ett bra näringslivsklimat. Vi är på väg mot rätt håll. Ett bevis på det är Företagarnas undersökning ”Lönsamhet i Sverige” där Karlskogas företagande ligger i topp i Sverige där undersökningen visar vad som står längst ner på årsredovisningen, alltså vad företaget får kvar efter alla utgifter.

Karlskoga har en unik industrikompetens med Alfred Nobel Science Park i spetsen som hjälper det bästa från näringslivet att möte de bästa från forskningen. Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. En motpart med just den kunskap som krävs för att ta din blivande produkt, forskning eller framtida tjänst till nästa nivå. Alfred Nobel Science Park ger bättre förutsättningar att hitta rätt och är en ovärderlig kontakt mellan näringsliv och universitet, mellan forskning och företag.

Karlskoga Näringsliv och Turism ska tillsammans med samarbetspartners och breda nätverk lotsa dig rätt, oavsett företagets storlek och bransch, eller vilken utvecklingsfas ditt företag befinner sig i. Vi hjälper dig bland annat att få direktkontakt hos kommunens utvecklingsavdelning och samhällsbyggnadsförvaltning i frågor som rör lokaler och tomter, miljöfrågor och bygglov.

Vi har flera olika typer av nätverk som vi använder för att lösa era frågeställningar, behov eller önskemål inom en rad områden. Det kan röra sig om lokal- eller tomtbehov, kontakter med lokala finansiärer, miljöfrågor, bygglov eller utbildning bland annat.
Vi samarbetar med många av näringslivets aktörer och har ett gott samarbete med Landstinget, Länsstyrelsen, universitetet och andra aktörer som rör etableringar. När en ny verksamhet etableras i Karlskoga, vill vi stödja i allt det praktiska som sker när man är nyinflyttad på orten.

Näringslivsbolaget bjuder in nyetablerade företag i Karlskoga vid ett par tillfällen per år där nyetablerade företag träffa oss från näringslivsbolaget, kommunens förvaltningar, andra kommunala bolag och företagsorganisationer för att få en snabbare ”motorväg” i näringslivet. Om det är enkelt för dig att driva ditt företag i Karlskoga, så ökar tillväxten och näringslivsklimatet förbättras. Så tänker vi.

Prenumerera

Prenumerera på vårat nyhetsbrev för senaste nyheter, evenemang och information från näringslivet.